สำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แจ้งข่าวพี่น้องชาวนาอำเภอวิเชียรบุรี