เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดหนองบัวขาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์