เชิญร่วมงานราตรีแม่บ้านเกษตรกรครั้งที่ 34

เชิญร่วมงานราตรีแม่บ้านเกษตรกรครั้งที่34 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี