ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจำนวนมากนำเครื่องบวงสรวง มาถวายจำนวนมาก ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์