เกษตรกรดีเด่น “สาขาทำสวน” ระดับเขต6 (ภาคเหนือ) ปี 2563

เกษตรกกรดีเด่น “สาขาทำสวน” ระดับเขต6 (ภาคเหนือ) ปี 2563 “นายอภิชาญ สิงหเสนี”
ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับประเทศ ปี 2564

สวนอินทผลัมคุณไข่