ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน  

1. รายงานการประชุมประจำเดือน DM ปี 2557 1. ความเป็นมาของสภาเกษตรกร 1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลท่าโรง
  2. สรุปผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลภูน้ำหยด
  3. รายงานผลการดำเนินการเลือกตั้ง 3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลสระประดู่
  4. จำนวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนและเพิ่มเติม 4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลพุขาม
  5. สรุปจำนวนผู้มาสมัคร 5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลวังใหญ่
  6. สรุปหมู่และตำบลที่ไม่มีผู้สมัคร 6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลบ่อรัง
  7. สรุปหมู่และตำบลที่มีการเลือกตั้ง 7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลสามแยก
  8. สรุปรายงานการเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน 13 ก.พ. 54 8. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลน้ำร้อน
  9. รายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านอำเภอวิเชียรบุรี 9. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลซับสมบูรณ์
    10. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลโคกปรง
    11. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลบึงกระจับ
    12. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลซับน้อย
    13. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลยางสาว
    14. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯประจำตำบลพุเตย
 
 
  1. รายชื่ออาสามัครเกษตรปี 2554  
  2. รายชื่ออาสาสมัครเกษตร ปี 2557  
  3. รายชื่อาสาสมัครเกษตร ครบ 4 ปี  
  4. รายชื่ออาสาสมัครเกษตร ปี 2558  
     
     
กลับหน้าหลัก