นายณัฐวัฐ พึ่งไชย

เกษตรอำภอวิเชียรบุรี

เลขที่ตำแหน่ง 6753

โทร 095-8569461

 

นางสาวสายหยุด    โตสุข

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง 6754

โทร 086 2022566

 
 

-ว่าง-

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ,ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 6756

โทร -

 

นางเกษร ธรรมสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 6757

โทร 087-1946525

รับผิดชอบตำบล

สระประดู่     12   หมู่บ้าน

พุขาม    10 หมู่บ้าน

วังใหญ่ 10 หมู่บ้าน

รวม 32 หมู่บ้าน

ช่วยประสานงานตำบล

สามแยก บ่อรัง

นายสาย หวังแลกลาง

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 6758

โทร 086-2196023

 

รับผิดชอบตำบล

โคกปรง   15  หมู่บ้าน

บึงกระจับ   10   หมู่บ้าน

รวม    25   หมู่บ้าน

 

นายอภิชาติ สงเรืองศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 6759

โทร 081-0394652

รับผิดชอบตำบล

บ่อรัง   22   หมู่บ้าน

สามแยก   10   หมู่บ้าน

รวม    32  หมู่บ้าน

นายฉลอง สมน้อย

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 6760

โทร 093-1300051

รับผิดชอบตำบล

น้ำร้อน   12 หมู่บ้าน

ซับสมบูรณ์    10  หมู่บ้าน

รวม 22  หมู่บ้าน

 

นายสงวน กลมเกลี้ยง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง 6761

โทร 093-2246369

รับผิดชอบตำบล

ยางสาว  16   หมู่บ้าน

ซับน้อย   14    หมู่บ้าน

รวม   30  หมู่บ้าน

 

 

 

 

-ว่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง 6775

 

นายทองเพชร ดิเรกศิลป์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง 6763

โทร 081 - 9727819

รับผิดชอบตำบล

ท่าโรง       18 หมู่บ้าน

ภูน้ำหยด    16 หมู่บ้าน

รวม   34    หมู่บ้าน

นายวันชัย สุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง  6765

โทร 081-7869514

รับผิดชอบตำบล

พุเตย   14  หมู่บ้าน

นางสาวนภาพร พละศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

โทร 084-2285774

 
                                 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
                             ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-928045
โทรสาร 056 -928045
E-mail Wichianburi_pb@doae.go.th
 
กลับหน้าหลัก